Comisii de specialitate

Primăria Gostavatu

1.Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului servicii si comert.

1. Robu Elena- presedinte;
2. Ana Costel - secretarul comisiei;
3. Mirea Cornel - membru;
4. Farcasanu Viorel - membru;
5. Mirea Dumitru - membru.

2.Comisia pentru invatamant cultura, sanatate, protectie sociala, activitati sportive si de agrement, amenajarea teritoriului (urbanism).

1. Matei Traian - presedinte;
2. Aspra Catalin - secretarul comisiei;
3. Buca Marius - membru;

3.Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor.

1. Nae Marian Gabriel - presedinte;
2. Lixente Virgil Marian - secretarul comisiei;
3. Mitrica Constantin - membru;
 

Stiri MDRAP

Ultimele stiri