Proiecte de hotarare 2020

Primaria Gostavatu

  


Descarca proiect de hotarare privind rectif. bug. local.pdf (196 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificare buget local .pdf (538 KB)
Descarca proiect de hotarare privind acordarea unei diplome si a unui premiu de fidelitate familiilor care in 2020 au implinit 50 ani de casatorie.pdf (227 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf (145 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului.pdf (174 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare organigrama numar de personal si stat de functii pentru aparatul de specialitate al primarului.pdf (219 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea darii de seama si a contului de incheiere a exercitiului bugetar al CL pe trim II 2020.pdf (583 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea planului anual de lucrari pe anul 2021 pt beneficiarii lg 416 din 2001.pdf (364 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea realizarii studiului de fezabilitate pt obiectivul - infiintare distributie gaze naturale cu integrarea elem. inteligente.pdf (299 KB)
Descarca proiect de hotarare privind avizarea docum. necesare atribuirii contractului de delegare a gestiunii activ. de colec. si transport a deseurilor municipale.pdf (565 KB)
Descarca proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local a dlui Boca Ion.pdf (199 KB)
Descarca proiect de hotarare privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern.pdf (413 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectif. buget local.pdf (232 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea indemnizatiei lunare de care beneficiaza consilierii locali din cadrul CL al comunei.pdf (255 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea indemnizatiei lunare de care beneficiaza consilierii locali.pdf (255 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea numarului si componenta comisiilor pe diferite domenii de activitate.pdf (207 KB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri